Nederlanders, maar ook Nederlandse bedrijven, produceren ontzettend veel afval. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan etensresten, lege verpakkingen en oud papierwerk. We kunnen dit afval niet rond laten slingeren, want dan zou het een grote puinhoop worden in Nederland. Daarnaast is het niet alleen belangrijk om afval simpelweg te verzamelen, maar ook afval efficiënt weten te verzamelen en scheiden is van groot belang. 

Veel materialen en grondstoffen kunnen gerecycled worden

Je kunt een vuilcontainer huren van Renewi om efficiënt afval te kunnen verzamelen. Mocht je meerdere vuilcontainers huren, dan kun je het afval ook efficiënt sorteren. Het sorteren van afval is zeer belangrijk omdat afval veel waardevolle grondstoffen en materialen kan bevatten. Het zou erg zonde zijn als deze grondstoffen en materialen vernietigd zouden worden, want dit kan hergebruikt worden. Daarnaast worden grondstoffen steeds schaarser en wordt er bij het produceren van nieuwe materialen erg veel CO2 uitgestoten. Recyclen is dus de beste optie die er is, want het zorgt voor minder CO2 uitstoot en een verlaging in de vraag naar nieuwe materialen en grondstoffen. 

Je bedrijfspand of woning is altijd netjes 

Nederland is een zeer schoon land. Vrijwel nergens zie je bergen met zwerfafval en ook wordt het huisafval wekelijks opgehaald. In andere landen is daar geen sprake van. Daar liggen de bermen langs wegen vol met afval en ook wordt het afval vaak niet opgehaald. Veel inwoners van deze landen verbranden daarom zelf het afval om ongedierte te voorkomen. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mensen die het afval verbranden. Tijdens het verbranden komen er grote hoeveelheden CO2 en schadelijke stoffen vrij.  

Het produceren van energie is goedkoper 

Enkele tientallen jaren geleden werd het afval in Nederland begraven of verbrand. Verbranden wordt nog steeds gedaan, maar dat wordt anders aangepakt. Tijdens het verbranden van afval, komen er grote hoeveelheden warmte vrij. Zoals je wel kan begrijpen, is het mogelijk om hier energie van te maken. Renewi is een van de grootste afvalwerkers van ons land die hier zich mee bezighoudt. Het is wel belangrijk om te weten dat zij alleen materialen en grondstoffen verbranden die niet meer gerecycled kunnen worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bepaalde soorten plastic, biologisch afval en glas.