HaFaBra staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. De Muziekschool verzorgt een speciale HaFaBra opleiding voor muziekverenigingen in de regio. Binnen de HaFaBra groep worden leerlingen, volgens de normen van het landelijke raamleerplan, opgeleid tot orkestmuzikant. Je krijgt les op de muziekschool, maar samen musiceren gebeurt in het orkest van de muziekvereniging. Zeker in de eerste jaren wordt er zoveel mogelijk in groepen gewerkt. Dat kunnen groepen zijn met dezelfde instrumenten, maar dat kunnen ook combinaties zijn met verschillende blaas- of slaginstrumenten. Tijdens de opleiding worden algemeen erkende examens afgelegd waarvan de normering landelijk wordt vastgesteld. Voorafgaand aan de speel-examens wordt een 8-tal theorielessen aangeboden via de muziekschool Blaricum.

Als lid van een vereniging kun je:

  • veelal een instrument in bruikleen krijgen van de vereniging.
  • (HaFaBra-)korting krijgen op het lesgeld.
  • Les krijgen op de muziekschool.
  • Samenspelen bij de vereniging.

Trompetles
De trompet behoort tot de zogenaamde koperen blaasinstrumenten. Eigenlijk is het een buis waarop je een paar tonen kan leren blazen. Sinds de 19de eeuw hebben de instrumenten drie ventielen met extra buisjes, waardoor alle tonen er tussenin mogelijk worden. Het symfonieorkest, het harmonieorkest, de fanfare en brassbands (HaFaBra) kunnen beslist niet zonder dit koper. Ook in de jazzmuziek vind je veel trompettisten. In de lessen worden diverse stijlen verkend, vaak met begeleidingen op cd of in een ensemble. Daarna kan je je verder verdiepen in het klassieke repertoire. Een nieuwe trompet kost ongeveer €400. Laat u voor de aanschaf van een trompet goed informeren door de docent. Voor de aanschaf van een trompet verwijzen wij u door naar een van onze leveranciers. De voorloper van de trompet bestond al zo’n 2000 jaar voor chr. vermoedelijk is de trompet ontstaan toen mensen erachter kwamen dat ze geluid kunnen produceren als zij op hoorns of schelpen bliezen. Tijdens de Middeleeuwen was de trompet in Europa vrijwel uitgestorven. In 1620 werd de trompet opgenomen in de kunstmuziek. Je kunt je nu direct inschrijven voor trompetles.

Tromboneles
De Trombone heeft dezelfde heldere toon als de trompet, alleen door de lange buis is de toon van de trombone veel lager. De toon wordt gevormd door het trillen van de lippen, maar ook door de schuif (coulisse) kan de toonhoogte worden veranderd en is het zelfs mogelijk van de ene naar de andere toon te ‘glijden’. Veel componisten hebben de trombone in het symfonieorkest opgenomen. Je vindt de trombone ook in grotere jazzbands. Je kunt met trombone beginnen als je 8 à 9 jaar bent en je voortanden gewisseld hebt. Voor de aanschaf van een trombone moet u rekenen op ongeveer €600. Ook zijn er goede tweedehands trombones te koop, laat u goed informeren door de docent. Voor de aanschaf van een trombone kunt u terecht bij een van onze leveranciers. De eerste betrouwbare afbeelding van een trombone stamt uit ongeveer 1460, wel zijn er al in de jaren voor chr. trompetachtige instrumenten gevonden. Waar de trombone voor het eerst in Europa gebruikt is niet bekend, wel zijn er aanwijzingen dat dit in Italië of Frankrijk geweest zijn. Pas aan eind van de 18e eeuw werd de trombone steeds bekender in de symfonische muziek, een nieuw tijdperk brak aan.